Jdi na obsah Jdi na menu
 


8.kapitola- Láska je jako sklo: rozbije se, když ji uchopíš příliš nejistě, nebo příliš prudce2/2

16. 11. 2008

Všichni seděli za velkým stolem ve velké pyramidě.Všichni tu byli poprvé až na Ricka, mumie a Imhotepa.Samozřejmě, že to je ta stejná pyramida, když tu byl Rick naposledy.Imhotepovo sídlo.Seděli za velkým dubovým stolem.Evelyn se s Jonathanem ostražitě dívala kolem sebe.Rick se díval všude možně, hlavně ne na toho bastarda, jak ho pojmenoval.Imhotep se usmíval a díval se na Ricka.Bylo jisté, že je nervózní.

,,Proč jsme tedy tady?"

,,Aby jsme se domluvili na jistých věcech."založil si ruce na hrudi.

,,Vy už nejste s tou svou holkou?"podíval se kolem Jonathan.

,,Ne.Pokud víte, tak mě opustila.Hledám její tělo, abych se jí mohl pomstít, ale to teď neřešme."mávl rukou na mumie, které byli kolem stěn rozestavěny.Asi deset se jich otočilo a vyšlo z velkých dveří ven.Za chvíli se vrátili a přinesli plné táce jídla, pití a sladkosti.

,,Proč to děláte?"nechápala Eve.

Imhotep si na zlatý talíř naložil vepřová žebírka.Do sklenice si nechal nalit červené víno a zakousl se.Jonathan se na něj s neuvěřením díval.Pozve je po kolika letech jsem do pyramidy a v klidu si tu jí.Doopravdy skvělé.Proč je jsem vůbec vedl?Proč tu jsou?Vždyť je chtěl všechny zabít a oni jeho, tak co ta změna?

,,Napadlo mě, že by jsme se mohli spojit."olízl si horní ret a významně se podíval na Ricka.Ten odvrátil pohled.Evelyn se podívala na Imhotepa jako na blázna ,,Cože?"

,,Ano, slyšíte dobře.Chtěl bych se s vámi spojit.Co by jste tomu říkali, kdyby..."naklonil se nad talířem blíže k návštěvníkům ,,Jsme ovládly celý Egypt, celou Afriku?"navrhl.

,,Vy jste se zbláznil."vypadlo z Jonathana.

,,No tak...každý z vás může mít to, co chcete.Ty..."ukázal na Eve ,, By jsi mohla mít všechny akademie a jiné laboratoře.Vedla by jsi knihovny a jiné záležitosti.Ty..."obrátil pohled na Jonathana ,,By jsi mohl mít zlato, stříbro, diamanty a jiné cenné věci.Copak se dá tohle odmítnout?Žili by jste v přepychu a pohodlí.Nikdo by s vámi nezacházel jen jako s občany."povytáhl obočí.

,,A vy chcete ovládnout jen Afriku?"

,,Ano.Jsem skromný..."

,,To tedy vidíme."odfrknul si Rick.Eve se na něj podívala.

,,Ne, nepřijímáme.Nestojíme o to."zvedla se k odchodu.

,,Ale já bych třeba..."začal Jonathan pomale

,,Jonathane ne."zarazila ho.

,,Ale..."

,,Ne!"rázně.

,,Proč ho nenecháte?"usmíval se Imhotep.

,,Protož ne.Nejsme takový jako vy...vy...zrůdo."

,,Pokud chceš jít za mnou, tak pojď."napřáhl rukou směrem k Jonathanovi.Chvíli váhal, ale poté ji stiskl a přešel po Imhotepův bok.

,,Jonathane..."vystartoval Rick z křesla.Přiskočil k Jonathanovi a chytil ho za rukáv od košile.,,Pojď zpátky."

,,Ricku ne, pořád jsem byl jen ve vašem stínu.Chci taky něco dokázat."

,,No...to tedy dokážeš."ušklíbl se Rick.

Imhotep Ricka chytl za paži ,,Ty ke mě nepřejdeš?"

,,Ne nepřejde."objala svého manžela Eve.

,,Ne?"podíval se významně na Ricka.

Kam má jít?Svoji ženu miluje.Nechce jí opustit.A co teprve Alex.Jeho syn.Položil by za něj svůj život.Jenže teď se tu objevil Imhotep a v jeho hlavě byl jeden pořádný zmatek.Nenáviděl Imhotepa na celým světě.Byl na něj přímo alergický, ale....Pořád je v tom nějaký háček.

,,Ricku."vytrhla ho z přemýšlení Eve.

,,Ne!"rozhodl se pevně.

Imhotep se na něj překvapeně podíval.Tušil, tedy věděl, že se k němu přidá, ale že ne.Tohle nečekal.Musel zakročil.Musí ho mít u sebe.

,,Eve, Eve... ty nic nevíš, že?"otočil se na zmatenou Evelyn.

,,Co?Co bych měla vědět?"

,,Tobě se tvůj manžel nesvěřil?Teda Ricku..."

,,Mlč..."sykl Rick.

,,Ne...počkej, co jste chtěl říct?"nenechala se odbít.

,,Nejprve jsem to nechtěl říct, ale když jinak nedáš..."zatvářil se naoko smutně.

,,Tak už mluv ne?"

,,Ne..opovaž se něco říct."zavrčel nebezpečně Rick.A je v háji.Taky mohl tušit, že si to nenechá pro sebe, že to použije proti němu samotnému.Pokud to řekne, tak žena od něho odejde.Musí něco udělat.Ale co?

Imhotep se už, už nadechoval, že řekne pravdu.Rick k němu přiskočil, povalil ho na zem a dlaní mu zacpal ústa.

Evelyn vyjekla.

,,Ricku, co to děláš?"snažila se ho odtrhnout od ležícího muže.

Rick se s pomocí svojí ženy zvedl na nohy.Imhotepovi pomohl zvednout se Jonathan.Imhotep s usmál na Evelyn ,,Už to nemůže beze mě vydržet."kývl hlavou.

,,Cože?"podívala se na něj.

,,Drž hubu!"vražedně se podíval na Imhotepa.Ten si ale nedal říct a začal konečně mluvit.

,,Tak že..."přetáhl si přes ramena svůj vlající plášť, který mu sklouzl, když ho Rick povalil na chladnou zem ,,Váš manžel..."usmál se sladce na vztekajícího se Ricka ,,Je gay.Je na chlapi."

,,Cože?Jak to víte?Zrovna vy?"zarazila se.Tohle se jí nechtělo uvěřit.

,,Já nejsem na chlapi."odporoval vztekající se Rick.

,,Ale ano, je."jeho úsměv se na tváři ještě více roztáhl, když ho chtěl udeřit, ale nevyšlo mu to, jelikož ho za ruky chytla jedna mumie.Evelyn odstoupila kousek dál od svého manžela a poslouchala.Mumie zakroutila Rickovi ruce za záda.Snažil se jí vytrhnout, ale nepovedlo se.Byla jako z ocele.

,,Už mi to dvakrát dokázal."

,,Jak dvakrát?"nechápal Jonathan.

,,Vyspal jsem se s ním.A byl dobrý.Ještě nezkušený, ale..."

,,Vy..."ukázala Eve na Imhotepa ,,Jste spal s mým manželem?"zvýšila hlas.Imhotep se usmál ,,Ano!První noc se mi oddal.Poté jsme se dlouho neviděli..."posmutněl ,,Včera v noci jsem ho ale navštívil.Spal a dělali jsme to přímo v pyramidě."

,,Cože?"otočila se na červenajícího se Ricka ,,Je to pravda?"

,,Ne...tedy je...já...EVE!"zakřičel Rick, když se vydala ke dveřím z pyramidy pryč.Snažil se vytrhnout mumii ze sevření, ale bez úspěchu.Imhotep se usmíval.Dosáhl toho, čeho chtěl.Rick je jeho.Mávl rukou a mumie Ricka pustila.Rick se okamžitě rozeběhl za svojí ženou.Zastavil ji až na konci místnosti.Stoupla si před Ricka, napřáhla se a jednu mu vrazila.Na jeho tváři se začal dělat červený otisk její ruky.Rick se bolestně chytil za poraněné místo.

,,Eve..."zašeptal zničeně.Zatracený Imhotep.

Evelyn se rozhlédla po místnosti.Všichni na ně koukali, co teď řekne.Imhotep se usmíval, Jonathan se nečitelně díval na ně oba a ostatní mumie měli mrtvolný až hrůzostrašný pohled v obličeji.

,,Promiň...já."

,,Nic mi neříkej."zarazila ho ,,Je mi to jasný, chtěl sis jen užít co?"vyjela na něj.

,,Ne!"ohradil se ,,To on mě svedl.Když jsme měli večírek, tak mě prostě jen unesl."

Evelyn se zarazila.Doopravdy nevěděla, kde tehdy byl.Co si jí říkal, ale nevěřila mu.

,,Je konec."otočila se na podpatku.

,,Ne počkej, co bude s Alexem a ..."

,,Ne Ricku.Zůstaň si s ním.Ovládněte si ten pitomý svět.Já už na vše kašlu."vydala se znovu ke dveřím.

,,Evelyn..."vykřikl.Jeho žena zakroutila hlavou a zabouchla za sebou dveře.Rick se smutně díval na dveře, kterými prošla jeho žena.Až po chvilce se otočil.

,,To ty..."rozešel se k Imhotepovi ,,Ty za to můžeš.Kdyby jsi nic neřekl.Proč si to udělal?"stekla mu po tváři slza.

,,Bylo to tak lepší."stál pevně na svém místě.

,,Lepší?Lepší?Moje žena mě opustila, její bratr přestoupil na tvoji stranu a já...co si vlastně myslíš?"chytil Imhotepa pod krkem.Mumie okolo se rychlým krokem rozešli za Rickem, aby zachránili svého pána.Ten jen mávl rukou, aby stáli.Poslechli.

Imhotep chytil jeho ruku a srazil ho k zemi.Ruce mu dal za hlavu a mezi nohy svoje stehno, aby se nemohl bránit ani odporovat.

,,Jonathan bude spokojený i tady.."

,,Přestaňte o mě mluvit jako bych tady nikdy nebyl."zamračil se Jonth.

,,Ale..."začal Rick.

,,Ne...teď tě odvedou do tvého pokoje a odpočneš si, ano?Za dva dny se vydáme hledat tělo Anck-su-namun."zvedl ho znovu do stoje.Rickovi se zatočila hlava a zhroutil se k zemi.Pře tvrdou zemi ho ale zachytil Imhotep.Opatrně si ho přitáhl k tělu.

,,Mumie ti ukáže tvůj pokoj."kývnul jedné k mumii.Ta se rozešla za Jonathanem.Jonath se podíval na ....

Nebyla to mumie.Byl to muž.Měl černé vlasy.Rovné a sestřihané.Afinu měl dlouhou po noc.Oči měl hnědé jako dvě mandle.Obličej měl mírně opálený.Bylo vidět, že nebyl na slunci dlouho.Postavu měl svalnatou.Na sobě měl jen černé kalhoty, které sahaly jen do půlky lýtek.Jinak byl nahý.Jonath těžce polknul.

Imhotep se mírně usmál.

,,Nice, doveď tady pána do jeho pok

oje."pokynul.Muž přikývl a odešel spolu s Jonathanem.

Imhotep se podíval na Ricka.Rozešel se k ložnici.Jejich ložnici.Opatrně položil Ricka na postel a přikryl ho.Boty mu sundal i s opaskem ve kterém byli zbraně.Poté si lehl vedle něj.Položil mu svoji ruku pod jeho hlavu a druhou mu vklouzl pod přikrývku.Chytl ho za ruku.Propletl si s ním prsty a zavřel oči.Dnešek byl perný den.

***

Pozn.:Nice-Jméno muže, kterého Imhotep zajal v Londýně.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář